GÖĞÜS HASTALIKLARI (SFT)

Tıbbi Bölümler

  • Date
    30 Aralık 2019
    EĞİTİM VE UZMANLIK İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1976 Gülhane Askeri Tıp Akademisi         1981-1985 MESLEKİ DENEYİM GATA       1976-1977 Samsun Askeri Birlikler         1977-1981 Gülhane Askeri Tıp […]

GÖĞÜS HASTALIKLARI (SFT)

Göğüs Hastalıkları Bölümü‘nün tedavi alanına giren hastalıkların başında Akciğer Kanseri, Astım, Alerji, Bronşit, Pnömoni, Plorezi, Sarkoidoz, Pnomotorax, Pulmoner Emboli’dir. Bu hastalıkların tanısı için tüm hastanelerimizde bulunan ileri radyolojik görüntüleme tekniklerinin yanı sıra, Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, alerji testleri, Bronkoskopi cihazı gibi olanaklar da hastalarımıza çağdaş tedavi hizmetlerinin sunulmasında hekim kadromuza destek vermektedir.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Hastalığın ilerlemiş olduğu olgularda uzun süren öksürük, balgam ve özellikle yürüyüş ve yokuş tırmanmakla oluşan nefes darlığı en sık görünen yakınmalardır. Hastalık sinsi seyirli olduğundan bazen ileri evrelere ulaşıncaya kadar hasta tarafından hissedilmeyebilir. Öte yandan erken evrelerde hiçbir yakınma gelişmeyebilir. Bu nedenle 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan veya meslek icabı sosyal ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarında en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs hastalıkları uzmanına görünüp solunum fonksiyon testini yaptırması gerekmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sigaranın bıraktırılması, çevresel ve mesleki sigaraya maruz kalmanın kontrol, uzun süreli tedavi, ani başlayan atakların tedavisidir. KOAH’ı kontrol altına almak için yapılması gerekenler; doğru beslenme, doktor kontrolünde düzenli egzersiz programı, düzenli uyku ve sigaradan uzak ortamlardır.

SOLUNUM FONKSİYON TESİT

Akciğer hastalıklarının tedavi başarısında doğru tanı önemli rol oynamaktadır. Bu hastalık grubunun tanısı özel bir test programı ile konulmakta ve tedavi için önemli bir yol haritası çıkarılmaktadır.

Solunum fonksiyon testleri akciğer fonksiyon testleri olarak da bilinir. Solunum fonksiyonlarının ölçülebildiği bilgisayarlı solunum cihazları ile yapılan ölçümler; akciğerlerde fonksiyonel bir bozukluğun olup olmadığını tespit edilmesini sağlar ve var ise derecesinin saptanması, hastalığın takibi ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde önemli rol oynar.

Görüşme Başlat
WhatsApp Hattı 08:00-18:00
Merhaba
Hoşgeldiniz...