İmplant Uygulamaları?

Ağız, diş, çene hastalıkları ve cerrahisi, diş hekimliğinde özelleşmiş bir alanı içerisine almakta ve ağız, diş ve çene yapıları ile onların çevre dokularındaki hastalıkları tanıyan, tanımlayan ve medikal-cerrahi tedavileri içeren çalışma alanını oluşturmaktadır. Hastanemizde her türlü yumuşak ve sert dokuyu ilgilendiren cerrahi operasyonlar uzman hekimlerce gerçekleştirilmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde gerçekleştirilen uygulamalar:

   • İmplant operasyonları,
   • Estetik diş hekimliği
   • Gülüş tasarımı
   • Diş çekimi
   • Yirmi yaş dişlerin çekimi
   • Tüm restoratif işlemler
   • Kök Kanal Tedavisi
   • Gömülü dişlerin çıkarılması
   • Diş Taşı temizliği ve diş eti tedavisi
   • Diş Beyazlatma (Bleaching)
   • Zirkonyum ve metal destekli porselen
   • Hareketli ve tam protez
   • Lamina
   • Odontojenik enfeksiyonların (diş kökenli iltihapların) tedavisi
   • Preprotetik (protez öncesi) cerrahi uygulamalar sonucu ağzın proteze hazırlanması
   • Ağızdaki yumuşak dokulardaki yüzeysel lezyonların tedavisi
   • Kök ucu rezeksiyonu
   • Virütik lezyonlar
   • Maxiller sinüs ile ilgili operasyonlar
   • Genel Anestezi ve sedasyon altında tüm diş ve diş eti tedavileri (Dental Fobisi olan çocuklar ve yetişkinler, engelli hastalar)

İmplant Uygulamaları

Doğal dişler birçok sebeple kaybedilebilmektedir. Zamanla dişler eksildikçe çiğneme ve konuşma fonksiyonu sıkıntılara neden olmakta ve eksik dişleri tamamlama yöntemlerinden biri ile bu sıkıntılar giderilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan implant tedavisi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. İmplant, çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilen genellikle titanyumdan veya diğer değerli malzemelerden yapılmış ve dişin kökünü taklit eden vida şeklinde bir malzemedir. Kemiğe biyolojik olarak bağlandıktan sonra üzerine seramikten imal edilen diş yapılır. Görüntü ve çiğneme hissi olarak doğala en yakın protez şeklidir. İmplant tedavisi hastaya getirdiği avantajlar sayesinde son yılların en gözde tedavi yöntemlerinin başında gelmektedir.