Maltepe Tıp Merkezi Çağrı merkezi ile yapacağınız görüşmeler kapsamında sağlık sorunlarınız ile ilgili randevu taleplerinizi oluşturabilir, randevularınız ve tıp merkezimiz ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu görüşmeler uyarınca çağrı merkezi yetkililerimiz sizlerden adınız, soyadınız. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, telefon numaranız, adresiniz ve randevu talep ettiğiniz birim ile ilgili bilgileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartı kapsamında, randevularınızı oluşturabilmek amacıyla talep etmektedir. Bu bilgiler kısmen otomatik ve otomatik yollar ile işlenmektedir. Sayılan bilgiler dışında herhangi bir bilgi verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. İlettiğiniz kişisel verileriniz yetkisiz üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak olup yalnızca gerekli durumlarda SGK ve Sağlık Bakanlığı sistemleri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınız ile ilgili başvurularınızı veri sorumlusu olan tıp merkezimize iletişim kanallarımız aracılığı ile iletebilirsiniz.

SANTRAL : 0216 459 47 70
FAX : 0216 459 47 70
MOBİL : 0542 459 47 70
ADRES:Feyzullah Mh. Bağdat Cd. No: 346/D Maltepe / İstanbul Maltepe Merkez Cumhuriyet Camii Altı

Görüşme Başlat
WhatsApp Hattı 08:00-18:00
Merhaba
Hoşgeldiniz...