NÖROLOJİ EEG – EMG

Tıbbi Bölümler

 • Date
  30 Aralık 2019
  13EĞİTİM VE UZMANLIK İstanbul Tıp Fakültesi 1994 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi   MESLEKİ DENEYİM Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erenköy Ruh ve Sinir […]

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleri ile çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzdeki bilimsel gelişmeler, doğal olarak nörolojiye de yansımış ve nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır. İyi organize olmuş nöroloji bölümleri, bu yapılanmayı oluşturabilen kuruluşlardır. Çeşitli nörolojik hastalıkların tanı ve tedavileri ancak bu işbirliğini gerçekleştirebilen nörolog grubu tarafından, en iyi şekilde yapılabilmektedir.


Nörolojinin ilgilendiği hastalıklar

 •  Beyin damar hastalıkları
 •  Baş ağrısı (migren), epilepsi (sara)
 •  Periferik sinir hastalıkları
 •  Kas hastalıkları
 •  Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar
 •  Uyku bozuklukları
 •  Baş dönmesi
 •  Parkinson hastalığı
 •  Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları
 •  Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmaları

Modern tıp uygulamalarında, gelişmiş laboratuvar çalışmaları önemli katkı sağlamaktadır. Laboratuar, nörolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde önemli yer tutmaktadır. Özellikle beyin damar hastalıklarında çok önemli olan radyoloji bölümü, kesintisiz hizmet vermektedir. CT, MR, Anjiografi, girişimsel nöroradyoloji uygulamaları nörolojik hastalıkların teşhislerinde ve tedavisinde önemli yer tutmaktadır. Başta epilepsi ve bilinç bozuklukları olmak üzere çeşitli hastalıklarda tanı da önemli olan uyanıklık ve uyku EEG tetkiklerinin yapıldığı EEG Laboratuvarı,  sinir ve kas hastalıklarının tanısında kullanılan EMG ve Uyarılmış Yanıtlar Laboratuvarı Nöroloji Bölümü’nün belli başlı laboratuvarlarını oluşturmaktadır.

Elektromiyografi (EMG) Nedir?
Elektromiyografi, sinir ve kas dokuları arasında gerçekleşen elektriksel aktivitenin ölçülmesi yoluyla sinir veya kas kaynaklı patolojilerin değerlendirilmesini amaçlayan bir tetkiktir. Sağlıklı bir kişide beyinden başlatılan sinirsel uyarımlar sinir dokuları boyunca elektriksel aktiviteyle iletilir ve hedef doku olan kas liflerinde elektriksel bir uyarı yoluyla kasılma işlemini başlatır.

Elektromiyografi (EMG) Nasıl çekilir ?

EMG çekimi 2 aşamadan oluşur. Bunlar:

 Sinirlerin iletimlerinin ölçümü,
 Kasların incelenmesi,
Hastada ki tanıya göre her ikisi de uygulanabilir. Uygulamalardan biri yeterli de olabilir.
Sinir iletim ölçümü: Deri üzerine yerleştirilen elektrot ile elektrik akımı verilerek yapılır. Elektrik akımı verilerek sinirler uyarılır.  Kol bacak veya
diğer vücut kısımlarından doktor tarafından bazı sinirler seçilir. Bir EMG tetkikinde ortalama 5-10 sinirden ölçüm yapılır.
Verilen elektrik akımı zararsızdır. Çünkü saniyenin binde birinden daha kısa sürelidir. Sinirde yayılan aktivite bir diğer elektrot aracılığıyla kaydedilir.
Kasların incelenmesi:  Kol, bacak veya diğer vücut kısımlarımızdan seçtiğimiz bir kas içine iğne şeklinde bir elektrot yerleştirilir. Bu elektrot kastaki elektriksel aktiviteyi inceler. Bu iğneler enfektör iğnelerinden farklıdır. Özel üretilmiş iğnelerdir. Tek kullanımlıktır. Bu iğne ile elektrik ya da ilaç verilmez, kasların istirahat ve kasılma sırasındaki sinyallerini
kaydeder. Her bir kasın incelenmesi birkaç dakika sürer, bu süre içinde iğne kaç içinde tutulur.  Genellikle 1-10 arası kas incelenir. Tamamıyla zararsız bir inceleme yöntemidir.  Ağrısız yöntemdir. İğne batırılan yerlerde hafif şiddetle ağrılar olabilir.

Elektromiyografi hangi hastalıkların teşhisi için yapılır?

Fokal nöropatiler
Elektromiyografi sıkça tek bir sinirde hasara neden olan sorunların teşhisinde kullanılmaktadır. Sık görülen örnekler olarak, el bileğinde oluşan karpal tünel sendromu ile dirsekte oluşan kubital tunel sendromu gösterilebilir. Bunun dışında, EMG bacakta oluşan peroneal sinir nöropatisinde veya ayak bileğinde tarsal tünel sendromunda kullanılmaktadır.  Klinik tecrübede kalçadan yanlış enjeksiyon veya kalça çıkıklarında siyatik sinir hasarı görülebilir. Bu gibi durumlarda doğru tanı
konulmasında EMG testi vazgeçilmezdir. Ayrıca bu yöntem yüz felcinde sinir hasarının şiddeti ve ileriye dönük iyileşmesi konusunda da bilgi vermektedir.

Polinöropatiler 
Sinirlerin fonksiyonlarını bozan şeker hastalığı, böbrek yetmezliği ve bazı genetik nedenlere bağlı periferik sinirlerin yaygın hasarında tanı amaçlı EMG kullanılmaktadır.

Radikülopatiler

Omurilik kaynaklı bel veya boyun fıtığına neden olan sinir köklerinin hasarına sebep olan hastalıkların belirlenmesinde de kullanılmaktadır.

Miyopatiler
Kas liflerinde hasara ve erimeye neden olan hastalıkların teşhisinde etkili bir yöntemdir.

Motor nöron hastalıkları
Çocuk felci ya da ALS gibi omurilikteki motor sinir hücrelerinde hasara neden olan hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır.

Nöromüsküler hastalıklar
Myastenia gravis gibi sinir ve kaslar arasındaki elektrik iletiminin bozulduğu hastalıkların belirlenmesinde kullanılan önemli bir testtir.

Görüşme Başlat
WhatsApp Hattı 08:00-18:00
Merhaba
Hoşgeldiniz...