PSİKİYATRİ

Tıbbi Bölümler

  • Date
    30 Aralık 2019
    EĞİTİM VE UZMANLIK İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2002   MESLEKİ DENEYİM Özel Maltepe Tıp Merkezi 2005-Devam Etmektedir. […]

PSİKİYATRİ

Psikiyatrinin tanı ve tedavisini yaptığı hastalık grupları aşağıda sıralanmıştır:

 Depresyon

 Panik Bozukluk ve Anksiyete Bozuklukları

 Bipolar Bozukluk

 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

 Obsesif Kompulsif Bozukluk

 Alkol ve Madde Bağımlılığı

 Kişilik Bozuklukları

 Disosiyatif Bozukluklar

 Demanslar

 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 Akut ve Posttravmatik Stres Bozukluğu

 Somatoform Bozukluklar

 Uyku Bozuklukları

Depresyon Hastalığı

Depresyon, toplumda ve klinikte en sık görülen psikiyatrik hastalıktır.

Yaşam boyu ortaya çıkma olasılığı; kadınlarda %10-25, erkeklerde %5-15 arasındadır. Her yaşta görülebilen depresyonun başlangıç yaşı ortalaması 27’dir. Depresyon için genetik yatkınlık yaşla birlikte azalır. Sosyal stresörlerin genç yaşlarda daha önemli olduğu düşünülmektedir. İleri yaşta depresyonun tetikleyicileri; izolasyon, kişilerarası iletişimin kaybı ve tıbbi hastalıklardır.

Bekar olmak, boşanmak ya da ayrı yaşıyor olmak gibi olumsuz yaşam olayları depresyon için risk faktörü olabilir. Fakat kadınlarda bekar olmak düşük risk faktörü iken, erkeklerde daha yüksek risk içerir.

İşsizlik, evlilik sorunları, kent hayatındaki zorluklar gibi sosyal stresler, depresyon için iyi bilinen risk faktörleridir. Sosyal stresörlerin etkisinin yanısıra bunların kişi tarafından nasıl algılandığı da çok önemlidir. Sosyal destek kişinin karşılaştığı zorlanmalara karşı başa çıkma mekanizmalarının gelişimine neden olarak depresyona karşı koruyucu işlev görür.

Görüşme Başlat
WhatsApp Hattı 08:00-18:00
Merhaba
Hoşgeldiniz...